През следващите три години няма да има увеличение на местните данъци и такси в община Смолян

.
През следващите три години няма да има увеличение на местните данъци и такси в община Смолян. Това стана ясно, след като на днешното си редовно заседание Общинския съвет прие бюджетна прогноза на Община Смолян, за периода 2025 – 2027г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност, предадава Агенция "Фокус".

Вносителят на докладната записка и кмет на Смолян, Николай Мелемов заяви, че с писмо на Министерство на финансите, във връзка с Решение на Министерски съвет, относно Бюджетна процедура за 2025 година, общините следва да представят в Министерство на финансите Бюджетна прогноза за периода 2025 – 2027г., в частта за местни дейности. "Настоящата Бюджетна прогноза за периода 2025 – 2027 г. e разработена в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона на държавният бюджет на Република България за 2024 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджет на Община Смолян“, поясни Мелемов.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси в местния парламент, Стоян Иванов заяви по време на разискванията, че тази докладна записка е безалтернативна  и трябва да бъде приета. "Тя е изключително важна точка и върви с националния бюджет в парламента. Прогнозата ни казва, че през следващите три години увеличение на данъците няма да има. Данък сгради ще е 1,7 на 1000 и е същия от 2011 г. насам. В Смолян той е 1,7 промила, а за сравнение посочвам, че в Благоевград той е 2,5, във Варна е 2 на 1000, в София е 1,875. Данък придобиване е същия размер от 2011 г. до 2027 г. - в Смолян той е 2,5 на 100, във Варна е 3 %, в Пазарджик е 3 %, в София е 3 %, в Благоевград е 3 %. Данък МПС също остава без промяна, патентен данък без промяна до 2027 г. Всички данъци, които ни предлага кметът Мелемов остават в същите размери, без промяна остават и  таксите за технически услуги. Това означава, че приходите от данъци и местни такси остават същите и населението ще плаща същите размери от 2011 г. досега“, поясни Иванов. Той допълни, че критериите на чл. 130 от Закона за публичните финанси също се изпълняват, включително и този, който се влачи от 2011 г за поети ангажименти за разходи и той ще продължава да намалява. По задължения покриваме критериите, нямаме просрочени задължения, бюджетното салдо е положително, посочи Иванов. Той обобщи, че идващите три години данъците и таксите ще останат в същите размери и община Смолян ще остане в същото стабилно финансово състояние.  

От общинските съветници от опозицията се изказаха мнения, че те са искали данъците и таксите да бъдат намалени по време на приемането на бюджета през февруари. Посочи се и, че заложените средства за постъпления от продажба на общински земи и сгради са нереални и няма да може да се изпълнят.

Въпреки изказаните противоположни мнения, бюджетната прогноза на община Смолян до 2027 г. бе приета с 15 гласа "за“.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре