Президентът на ЮЕМФ- Проф. Андрей Кехайов прадставя България на Генералната асамблея на Световната Медицинска Асоциация

Президентът на ЮЕМФ- Проф. Андрей Кехайов прадставя България на Генералната асамблея на Световната Медицинска Асоциация

Президентът на Югоизточно-Европейския Медицински Форум, проф. Андрей Кехайов, за поредна година е единственият представител на българската медицинска общност на Генералната асамблея на Световната медицинска асоциация, провеждаща се в Берлин, Германия в периода 5 - 8 октомври 2022 г. На събитието присъстват над 70 международни делегации.

Участниците в Асамблеята бяха посрещнати лично от кмета на Берлин - Франциска Гифай в ,,Червеното'' кметство. Проф. Кехайов успя да разговаря за кратко с г-жа Гифай за здравеопазването в Западните Балкани.

Предстои в рамките на престижното събитие президентът на ЮЕМФ да представи дейността на Югоизточно-Европейския Медицински Форум и да изнесе подробности за 11-тия Конгрес на ЮЕМФ, който се проведе през септември в гр. Пловдив и в гр. Смолян. Припомняме, че събитието събра над 60 водещи университетски лектори, видни представители на медицинските академични среди, ръководители на лечебни заведения, здравни мениджъри от България и чужбина. А сред основните теми на Конгреса бяха: Епидемиология, Инфекциозни болести, Имунология и др. В рамките на събитието се проведе и кръгла маса на тема: “Обществено здраве – национални, регионални и европейски приоритети”.

Част от темите, засегнати по време на 11-тия Конгрес ще бъдат обсъдени и в отделните сесии в рамките на Асамблеята. Сред тях са: Медицинска етика, Насилие над лекари и др. Дневният ред на събитието включва още: пленарни заседания на Съвета на СМА и работни срещи на Комитета по финанси и планиране, Комитета по социално-медицински въпроси, които ще представят отчетни доклади.

По време на Генералната асамблея на Световната медицинска асоциация проф. Андрей Кехайов ще проведе двустранни срещи с представители на голяма част от международните организации, в т.ч. Германия, Франция, Швейцария, Великобритания, САЩ, Чехия, Тайланд, Япония и др., с които ще обсъдят бъдещата си съвместна работа. Президентът на ЮЕМФ ще участва и в избора на новия президент на Световната медицинска асоциация.

В рамките на престижното събитие се проведе и официална церемония за честването на 75-тата годишнина на Немската медицинска асоциация, по време на която нейният президент говори за социалната значимост на лекарската професия, за нейната либералност и етичност.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре