Menu
Четвъртък, 08 Юни 2017 16:55

Приемът на заявления за целева помощ за отопление за сезон 2017/2018г. ще започне на 17 юли

Написана от
Петя Пампорова Петя Пампорова снимка: Смолян днес!
От 17 юли ще започне приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2017/2018 г. До тази година заявленията се подаваха от 1 юли, но срокът тази година е променен. Заявления се приемат до 31 октомври. Това съобщи директорът на Регионална дирекция за Социално подпомагане Петя Пампорова.

За определяне правото на подпомагане се извършва социална анкета в дома на лицето/семейството и се прилага индивидуален подход към всеки конкретен случай. Затова е необходимо всяко лице/семейство да подаде молба с необходимите документи. По важните условия за подпомагане с енергийна помощ са:

Средномесечният доход на лицата и семействата за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация, да е по-нисък или равен на диференцирания минимален доход за отопление.

Лицата и семействата да отговарят и на условия от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), а именно:

- да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

- да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на допълнителни доходи;

- да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, както и да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане (общата стойност на сделките не трябва да надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период – 3 900 лв.) или чрез договор за дарение през последните 5 години;

безработните лица в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” най-малко 6 месеца преди подаване на молбата и др.

В заявлението задължително се заявява видът на ползваното отопление – електроенергия или твърдо гориво. При заявено отопление с електроенергия се прилага за справка актуален клиентски/абонатен номер.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2017 г. до  31 март 2018 г.

В подкрепа на най-уязвимите социални групи за изминалия отоплителен сезон са подпомогнати 6 301 лица и семейства с целева помощ за отопление. Най-голям е броят в община Смолян – 1 619, следвана от общините Девин – 1 234, Мадан – 638, Баните – 621, Неделино – 519, Златоград – 396, Чепеларе – 390, Доспат – 337, Рудозем – 319 и Борино – 228. Отпуснатите средства за отопление с твърдо гориво в пари са 6 224, за отопление с електроенерегия са 61 и в натура – 16. Начислените и изплатени средства са 2 267 780 лв., обясни Петя Пампорова.


Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!