Menu
Четвъртък, 04 Януари 2018 15:16

Приключиха дейностите по проект "Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот "

Публикувана от Прочетена 859 пъти

На 31.12.2017 година приключиха дейностите на проект "Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот " по Процедура: BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Проектът бе с продължителност 25 месеца и реализира следните дейности:

Подбор и наемане на персонал – на трудови договори в Център за услуги в домашна среда град Златоград;

Подаване на заявления и подбор на лицата, желаещи да ползват услуги от Център за услуги в домашна среда;

Обучение на кандидатите за предоставяне на услуги в домашна среда;

Предоставяне на почасови услуги в Център за услуги в домашна среда: за лична помощ, комунално-битови дейности и почасови услуги за социално включване;

Супервизия на персонала, предоставящ услугите в Център за услуги в домашна среда.
Провеждане на информационни кампании и разработване на рекламно-информационни материали;

С реализираните дейности се подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години с невъзможност за самообслужване. По проекта бе създаден Център за услуги в домашна среда, който, в продължение на две години, предостави интегрирани услуги на 97 лица с увреждания и лица над 65 години с невъзможност за самообслужване, като се съчетаха комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включващи социални и здравни услуги в домашна среда. 

От една страна се осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, а от друга се даде възможност на хората с увреждания да избират желания и необходим помощник. Всеки човек с увреждане, съобразно нуждите си, ползва различни услуги, според вида помощ – Личен асистент, социален ассистент и домашен помощник. В Центъра за услуги в домашна среда град Златоград бяха назначени 20 Лични асистенти, 20 Социални асистенти и 23 Домашни помощника. Бяха назначени и специалисти, които предоставяха психологическа, социална и медицинска подкрепа на потребителите. 

Общата стойност на проекта бе 499 989,72 лева.

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!