Продължава усвояването на пострадалата дървесина от ветролом и ветровал в държавните стопанства на ЮЦДП

Продължава усвояването на пострадалата дървесина от ветролом и ветровал в държавните стопанства на ЮЦДП
Продължава усвояването на пострадалата дървесина от ветролом и ветровал в държавните стопанства на ЮЦДП - гр. Смолян.

На 17.09.2022г., в териториалния обхват на ТП „ДГС Доспат“, премина природно бедствие - вихрова буря. Тя причини значителни щети  на насажденията и в ДЛС Широка поляна, ДГС Борино, като има засегнати гори и в  ДЛС Борово и ДЛС Извора.

След усърдна теренна работа от служителите се  установи, че на територията на ДГС Доспат щетите са нанесени на площ от 98,8 ха. За период от една година е освободена площ от 74,5 ха от пострадалата дървесина. Остава да се извършват дейности по усвояване на  пострадала дървесина на площ от 24,3 ха.  За да бъдат предприети действия по възобновяване на пострадалите площи, е необходимо те да бъдат почистени от остатъците след сечта - пъни, корени и клони, заемащи около 70-80 % от освободените площи. На места има наличие на останало естествено възобновяване и там няма да се извършват дейности по залесяване. Има площи, в които ще се извършва подпомагане на естественото възобновяване чрез разхвърляне на семена.

Подобни природни аномалии са характерни за сезоните с променливо време - есента и пролетта, когато горещите въздушни маси се срещнат със студени. Тогава се създават условия за формиране на висока скорост на вятъра, явления известни в други райони на Земята, като урагани, смерчове, торнада. Силният вятър причинява повреди ветролом и ветровал. Дървесните видове, които образуват централна коренова система (бял, черен бор, дъб, ела) и сърцевидна коренова система (дугласка, лиственица, бук, явор, дъб, трепетлика, липа, габър, елша), страдат от пречупване на стъблата - ветролом. При дървесните видове, които образуват плоска (повърхностна) коренова система, най- често се повалят целите стъбла - ветровал (смърч, ясен, трепетлика, топола, върба).
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре