Продължават срещите на мобилни екипи на ОДМВР – Смолян в малките населени места

Продължават срещите на мобилни екипи на ОДМВР – Смолян в малките населени места

През месец септември 2021 г. по утвърден график от директора на ОДМВР- Смолян мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Противодействие на криминалната престъпност“, „Противодействие на икономическата престъпност“ и представител на РСПБЗН - Смолян, ще посетят малки населени места и проведат срещи с представители на местната власт и жители по въпросите на сигурността и реда.

На територията на община Баните срещите са предвидени за 16 септември, като мобилните екипи ще посетят селата Загражден, Вълчи дол, Давидково, Стърница. На 23 септември са предвидени срещи в чепеларските села Орехово, Малево, Хвойна. Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места.

Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. При тези срещи  гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали за  закононарушения, за нарушения на обществения ред, за подготвяни и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре