Menu
Четвъртък, 27 Септември 2018 18:58

Проект за асфалтиране на 17 улици в Златоград и Старцево получи финансиране

Публикувана от Прочетена 1006 пъти

Кметът на Община Златоград подписа договор с ДФ „Земеделие” – РА за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград”.

Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, с което става втория одобрен проект на Община Златоград по тази програма за програмен период 2014-2020.

В рамките на проекта са включени общо 17 броя улици от град Златоград и село Старцево, по които ще бъдат извършени интервенции за подобряване на състоянието на настилката и тротоарите. Включените улици в проекта са, както следва:

• Улици в с. Старцево - ул. „Васил Левски”, ул. „Делю Войвода”, ул. „Европа”, ул. „Пеньо Пенев”;
• Улици в град Златоград - ул. „Ангел Кънчев”, ул. „Бор”, ул. „Хр. Ботев”, ул. „Акация”, ул. „В. Юго”, ул. „Плиска”, ул. „Клокотница”, ул. „Рила”, ул. „Миньорска”, ул. „Албена”, ул. „Рожен”, ул. „Първи май”, ул. „Пейо Яворов”.

За реализиране на проекта е одобрен бюджет в размер на 1 648 967.03 лева без ДДС. 

Предстои провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград”.

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!