Проект за "Фестивал на родопската песен, занаяти и кухня" разработиха смолянски родолюбци

„Родолюбие-Смолян“- ВМРО гр.Смолян
На 09.01.2020г. екипът на,, Родолюбие – Смолян - ВМРО” разработи и входира проект “Фестивал на Родопската песен, занаяти и кухня” по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Бенефициент по проекта е НЧ „Кирил Маджаров – 1866” кв.Устово, а негови партньори са СД "РОДОПСКИ ХАЙДУТИ" гр.Смолян и СД „МОЯТА БЪЛГАРИЯ" гр.София (небезизвестното Пътуващо читалище Бащино огнище).
 
Проектът цели да създаде нов културен продукт /фестивал/ на местно и регионално ниво, който ще използва историческите, културните и етнографските ресурси, и така ще изгради обща визия за Родопския регион. На първо място, проекта ще цели да задоволи потребността от знаково,ежегодно и мащабно мероприятие от такъв тип на Област Смолян и по-конкретно на гр.Смолян. Градът не е известен със свой собствен културен продукт и в последните години като културно-исторически център не успява да привлече в масов мащаб нови посетители, заинтересовани да опознаят неговите ценности.
 
Програмата на фестивала ще включва организиране и представяне на конкурс за изпълнение на родопска песен и авторска песен на фолклорна основа, детско надиграване и надпяване, музикална програма от самодейци и състави, фермерски базар, пътуваща и постоянна изложба на родопски занаяти и фолклор, творчески работилници за деца и младежи. Очакваните резултати са събитието да докарва нови посетители - български и чуждестранни, да разширява туристическия и културния капацитет, да генерира устойчив приход и популярност за Област Смолян и Област Кърджали.

Екипът ни пое отговорност по време на местните избори да съдейства и да подпомага добрите решения , също така да предлага иновативни такива в полза на обществото и в подкрепа на управляващите партии. С този проект , който изготвихме целим да допринесем за развитието на гр.Смолян в културната сфера . Смятаме , че одобрение и реализацията на проект, ще има и икономически ефект върху територията на обхвата си .
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре