ПГТТ „Христо Ботев“ – единствената в област Смолян професионална гимназия със статут на Център за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение

ПГТТ  „Христо Ботев“ – единствената в област Смолян професионална гимназия със статут на Център за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение

Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ е сред 28 професионални гимназии от цялата страна и единствена от област Смолян, които със заповед на Министъра на образованието и науката да получат статут на Център за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение.

В рамките на Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“ на Националния план за възстановяване и устойчивост професионалната гимназия ще се модернизира и оборудва в съответствие с най-високите технологични изисквания с цел превръщането ú в Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Създадените Центрове в страната ще бъдат ядрата на регионалните образователни екосистеми и ще допринасят за повишаване на конкурентоспособността в отделните региони и да работят за развиване на партньорства с университетите, местните власти, образователните институции и бизнеса.

326411146 535287695236334 5811315978480834292 n.2222jpg

Училището предлага предпочитани професии, защитени специалности и такива с очакван недостиг, включително и дуално обучение. Активно участва в реализирането на Национални програми за развитие на образованието като „Иновации в действие“, "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищно образование", "Заедно за всяко дете", "Осигуряване на съвременна образователна среда", Работи по изпълнението на проекти „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, “По-близки и по-успешни в Община Смолян”, както и проект "Подкрепа за дуалната система на обучение".

С цел подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на професионално обучение и образование през последните години учениците затвърждават и доразвиват уменията си по изучаваната професия в реална работна среда, участвайки в проект „Ученически практики“ и в проекти по програма „Еразъм+“.   

326808435 922840335400051 4981419823342858418 n333

Предизвикателство за учителите в професионалната гимназия е да работят съвместно с университетски преподаватели, както и представители на бизнеса, получили средното си образование именно в тази гимназия.

Чрез статута си на Център за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение гимназията ще осигури модерно и иновативно образование и обучение по професии, необходими на регионалния пазар на труда.

Източник: ПГТТ "Христо Ботев" Смолян

Снимките  са от лабораториите и работилниците на предлаганите специалности "Компютърна техника и технологии", "Автотранспортна техника" и "Електрообзавеждане на производството"

 

 

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре