ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ на Регионален съвет на КНСБ град Смолян

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ  на Регионален съвет на КНСБ град Смолян

Относно:  Решение на коалиционния съвет на управляващите от 14 ноември 2019 г. -първият ден от болничния да е за сметка на работещите.

Регионален съвет на КНСБ Смолян изразява своето несъгласие с това решение на Коалиционния съвет на управляващите, което ще рефлектира върху работещите българи, точно когато те най – много имат нужда от подкрепа и помощ.

С това си решение коалиционния съвет наказва всички работещи българи, които в повечето случаи заболяват на работното си място именно заради лошите условията на труд, непоносими метеорологични условия,липса на предпазни средства и т.н..Никой добросъвестен работник или служител в България не е виновен, и не трябва да плаща за недобросъвестното отношение на малцина. Мярката ще санкционира мнозинството коректни работници, специалисти и служители заради една малка част злоупотребяващи.

С това решение не се спира или намалява издаването на фалшиви болнични, а се отнемат социално-осигурителни права, финансирани от вноски на работещите. Създава се недоверие сред работещите българи в осигурителната система, която би трябвало точно тогава да заработи в тяхна полза при възникнала временна нетрудоспособност, за който риск те се осигуряват.

Обявеното намерение предизвика бурно обществено недоволство сред всички работещи българи. Немалка част от политическите партии, както от управляващата коалиция, така и извън нея, и работодателски организации също изразиха несъгласие и се разграничиха от предложението.

Взетото по този начин решение показва пренебрежение към Националния съвет за тристранно сътрудничество, чрез който трябва да се решават всички социално-икономически въпроси.

 В случай, че не бъдат чути работещите българи и това намерение не бъде оттеглено ще бъдем принудени да изразим недоволството си чрез протестни действия.

Регионален съвет на КНСБ гр.Смолян

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре