Menu
Вторник, 15 Май 2018 15:10

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Смолян през 2017 година

Публикувана от Прочетена 975 пъти

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. в област Смолян на отчет в детските педагогически стаи са водени 122 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления като броят им в сравнение с 2016 г. (90) се увеличава с 35.6% или с 32 лица.

Основните характеристики на водените на отчет в детските педагогически стаи са следните:

  • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) са 78.7%, а малолетни (на възраст от 8 до 13 г.) са 21.3%;
  • Преобладават момчетата, броят им през 2017 г. е 107 (87.7%), докато момичетата са 15 или 12.3%;
  • Учащи са 99 лица (81.1%);
  • В криминогенна среда живеят 53 лица (43.4%).

Броят на заведените на отчет в детските педагогически стаи през 2017 г. малолетни и непълнолетни е 36, или 29.5% от всички водени на отчет лица като 47.2% от тях са малолетни. В сравнение с 2016 г. броят на новозаведените нараства с 9.1%.

От отчет в ДПС са снети 35 лица или 28.7% от регистрираните, като 28 (80.0%) са отпаднали поради поправяне на поведението, а 7 (20.0%) - поради навършване на 18-годишна възраст.

Противообществени прояви

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2017 г., са 166. В сравнение с 2016 г. техният брой намалява с 24 лица или с 12.6%. Момичетата са 48, или 28.9%, а момчетата - 118, или 71.1%.

Извършени престъпления

През 2017 г. 71 малолетни и непълнолетни лица са извършили престъпления. Най-разпространеното престъпление е кражбата на имущество. Извършителите на кражби са 27 лица, или 38.0% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на кражби от домовете - 44.4% (12 лица).

От общия брой на лицата на възраст 8 - 17 години извършили престъпления 17 лица или 23.9%, са регистрирани в ДПС за престъпления, свързани с наркотици, а други 5 лица или 7.1% - за унищожаване и повреждане на имущество.

През 2017 г. 30 деца са пострадали от престъпления в област Смолян. Най-голям е делът на пострадалите от кражби на имущество – 80.0%.

През 2017 г. местните комисии в област Смолян са образували 81 възпитателни дела, 47 от които – по предложение на органите на прокуратурата. Решени са 79 дела, или 97.5% от образуваните. Местните комисии са наложили 122 възпитателни мерки по член 13, ал.1 от ЗБППМН на 90 деца за извършените от тях 93 общественоопасни деяния.

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки през 2017 г. са следните:

  • Малолетни лица - 40 (44.4%).
  • Непълнолетни лица - 50 (55.6%).
  • Момчетата са 72 (80.0%), а момичетата - 18 (20.0%).
  • 6% от лицата са с начално или незавършено начално образование и 44.4% са с основно образование.
  • При двамата родители са живеели 3%, само с единия родител- 21.1%, в специализирана институция или социална услуга от резидентен тип - 8.9%, при роднини - 4.4%, а на квартира – 2.2%.

През 2017 г. на територията на област Смолян са функционирали 8 консултативни кабинети и други помощни органи към местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, като в тях са консултирани 105 деца. Организирани са 17 тематични кампании за превенция, в които са обхванати 1 142 лица. С 24 деца, живеещи в криминогенна или конфликтна среда, е осъществявана превантивна възпитателна дейност, а обществените възпитатели са работили с 230 деца.

ТСБ "ЮГ" - ОСИ - Смолян

 

 

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!