Проведени са 72-часови проби на ГКПП Рудозем-Ксанти

Проведени са 72-часови проби на ГКПП Рудозем-Ксанти

Проведени са 72-часови проби на ГКПП Рудозем-Ксанти, съобщи областният управител на Смолян Емил Хумчев.

 „Системите работят и вървим към Държавно приемателна комисия и предаването на пункта към Агенция „Митници“ и „Гранична полиция“. Пунктът е едно от най-модерните гранични съоръжения в България. Изграден е от Областната администрация- Смолян, по проект  с ръководител инж. Момчил Караиванов. Страхотно добре свършена работа! Браво на екипа и строителите, които са работили по изграждането!“, коментира Хумчев.

Общите инвестиции за проекта „CrossBo/Стремеж към подобряване на трансграничната достъпност“ са в размер на 38 802 558 EUR, от които 32 982 174 EUR са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС чрез „Оперативната програма Interreg V-A Гърция—България“ за програмния период 2014—2020 г. Инвестицията попада в приоритет „По-добра взаимосвързана трансгранична зона“.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре