Обновена: Публикувани за обсъждане са насоки за кандидатстване за получаване на безвъзмездни средства по процедура „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“

Обновена: Публикувани за обсъждане са насоки за кандидатстване за получаване на безвъзмездни средства по процедура  „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“
Община Смолян информира всички заинтересовани лица, че са публикувани за обсъждане насоки за кандидатстване за получаване на безвъзмездни средства по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“, по „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“, която ще се финансира от Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.
 
Срокът за коментари и въпроси е 23.01.2023 г. 
 
Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:
• Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ); 
• Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.
 
Планира се кандидатстването да се извършва в информационната система ИСУН 2020 от собствениците на жилищата, а не чрез общинските администрации.
 
Налични са редица изисквания към допустимите кандидати, които са подробно описани в насоките, публикувани за обсъждане на следния адрес: 
 
Във връзка със стартирането на кандидатстването по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез общинските администрации.
Гражданите могат да се обръщат към община Смолян, която ще бъде водещ партньор при изпълнението на проектите и с която сдруженията на собствениците ще сключват партньорско споразумение.
Лица за контакт от Община Смолян:
ИМЕ                      ТЕЛЕФОН                ЕЛ.ПОЩА
Милена Пенчева 0301 67612 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Мария Боготлиева 0301 67622 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Венета Заимова 0301 67622 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ефтима Петкова 0301 62357 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Приемно време за консултации на място в сградата на общинска администрация Смолян:
Всеки работен ден от 14.00 – 16.00 ч. в приемната при централния вход на сградата (срещу приемна Обреден дом).
Община Смолян ще публикува актуална информация относно кандидатстването на официалната си интернет страница.
 

Пресцентър на община Смолян

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре