Ръст на издадените разрешителни за строеж в Смолянско

Ръст на издадените разрешителни за строеж в Смолянско
През третото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Смолян са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с 22 жилища в тях и 3 172 кв.м разгъната застроена площ (РЗП) и на 32 други сгради с 5 828 кв. м РЗП. Това съобщиха от Отдел "Статистически изследвания“ – Смолян, към Териториално статистическо бюро "Юг“.  Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 7.1%, но жилищата в тях се увеличават с 46.7%, а разгънатата им застроена площ - с 30.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради запазват броя си, а разгънатата им застроена площ намалява с 8.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 18.2%, жилищата в тях - с 83.3%, а разгънатата им застроена площ - с 59.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 10.3% повече, както и разгънатата им застроена площ - с 8.1%. През третото тримесечие на 2023 г. е започнал строежът на 10 жилищни сгради с 11 жилища в тях и с 2 232 кв.м разгъната застроена площ и на 10 други сгради с 1 168 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 42.9%, жилищата в тях остават същия брой, а общата им застроена площ нараства с 27.0%. Започнал е строежът на 42.9% повече други видове сгради, с 60.2% по-голяма РЗП.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 66.7%, жилищата в тях - с 22.2%, както и общата им застроена площ - с 65.8%. Започнал е строежът на 37.5% по-малко други видове сгради със 76.0% по-малка РЗП.
 
Източник: Агенция Фокус
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре