Ръст на приходите в НАП с над 5,5 млн. лв. към 30 април 2021 година

Ръст на приходите в НАП с над 5,5 млн. лв. към 30 април 2021 година

Над 61 млн. лева са постъпленията в офиса на НАП в Смолян към 30 април 2021 година, което е с над 5,5 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година, сочат данните на НАП Смолян. В края на април 2021 година данъчните приходи възлизат на 25 млн. лв.

Рекордните постъпления от данъци и осигурителни вноски се случват в условия на продължаваща пандемична обстановка и при отложено за юни 2021 г. (вместо до края на март) внасяне на корпоративния данък, поясняват от приходната агенция. Към 30 април 2021 г. приходите са над 10,7 млн. лв. данък върху доходите на физическите лица, 2,9 млн. лв. корпоративни данъци и 11,2 млн. лв. ДДС. 

Общият размер на приходите от осигурителни вноски за периода е близо 34 млн. лв., като от тях 20,3 млн. лв. са за държавно обществено осигуряване, 9,2 млн. лв. – за здравноосигурителни вноски и 4,5 млн. лв. – за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Най-висок е ръстът на постъпленията при данъка върху добавената стойност над 20%, следван от данъците върху доходите на физическите лица – над 19%. Намаление с около 25%  заради законови промени има при корпоративния данък, но се очаква то да бъде напълно компенсирано до края на юни, когато е новият срок за внасяне на този вид данък. Приходите от осигурителни вноски растат стабилно с около 6 на сто спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП. 

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре