Разяснителна кампания с ученици от Езиковата гимназия в Смолян за повишаване на сензитивността и обществената нетърпимост към проявите на насилие

Разяснителна кампания с ученици от Езиковата гимназия в Смолян  за повишаване на сензитивността и обществената нетърпимост към проявите на насилие
По инициатива на Клуб на жените „Родопчанка“, днес, в Регионална библиотека „Николай Вранчев” беше проведена разяснителна кампания с ученици от Езиковата гимназия в Смолян. Тя е първата от планираните три кампании за повишаване на сензитивността и обществената нетърпимост към проявите на насилие /домашно насилие/, информиране относно институциите и процедурите за защита, услугите и програмите за жертвите на насилие и насърчаване нагласите за заявяване на случаите на домашно насилие и е част от проект, който се реализира с финансовата подкрепа на Български фонд на жените.
 
Лектори бяха Добрина Ангелиева – инспектор в Детска педагогическа стая при РПУ-Смолян и Николай Митрев – инспектор от Детска педагогическа стая при ОД на МВР Смолян.
 
И ако в началото на нашата среща на синия лист хартия, символизиращ свободата, нямаше нищо, то накрая повече от 50 деца отправиха своето послание за любов, вяра, доброта, смелост, увереност, воля и надежда. Вярваме, че заедно правим тези малки стъпки, които ще създадат едно по-добро общество!
 
Източник: Клуб на жените "Родопчанка"
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре