Ученици от ОУ "Юрий Гагарин" посетиха Регионална дирекция по горите

В  Регионална дирекция по горите –  Смолян,   по повод отбелязването на седмицата на гората се проведе посещение на деца от училище ОУ „Юрий Гагарин“-гр. Смолян.  По време на събитието се…

РДГ Смолян с информация до широката общественост

РДГ Смолян провежда консултации по задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проекта на Областен план за развитие на горските територии на област (ОПРГТ) Смолян.  …

ЦПЛР – ОДК  Смолян съвместно с РДГ Смолян кариерно ориентират ученици

Кариерният консултант Шинка Фисинска от ЦПЛР – ОДК гр.Смолян с професионалната подкрепа на инж. Елена Кайкова - главен експерт "Стопанисване на горите" към РДГ Смолян, на 26. март проведоха кариерно…

Повече от 16 000 елхи ще предложи на пазара ЮЦДП-Смолян

Над 16 000 елхи ще предложи на пазара Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) - Смолян, съобщиха от ръководството му.Около една четвърт от предвидените за продажба коледни дръвчета са живи елхи и…

Всички собственици на горски територии следва да предприемат незабавни действия за усвояването на падналата дървесина в областта

Всички собственици на горски територии следва да предприемат незабавни действия за усвояването на падналата дървесина в областта е едно от взетите решения на заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване…

90 години Седмица на гората

През тази година за 90-ти път лесовъдската колегия, горските труженици и българската общественост отбелязват Седмица на гората от 02.04.2015г. до 09.04.2015 г. под мотото "Гората – мост към бъдещето".  Празника…

Под мотото "ГОРАТА – МОСТ КЪМ БЪДЕЩЕТО" отбелязваме Седмицата на гората от 2 до 9 април

През тази година за  90-ти път  РДГ-Смолян и българската общественост ще отбележат  Седмицата на гората от 2 до 9 април, под мотото "ГОРАТА – МОСТ КЪМ БЪДЕЩЕТО". В териториалния обхват…

РДГ-Смолян проведе съвещание по защита на горите от болести и вредители

Регионална дирекция по горите - Смолян при Изпълнителна агенция по горите проведе съвещание по лесозащита  на горските територии в гр. Чепеларе. Участие в мероприятието взеха лесовъди, представители на държавни, общински…

130 години от създаването на горската служба празнуват лесовъдите

На 6 април стартира традиционната Седмица на гората, съобщиха от РДГ. Тази година горските празнуват 130 години от създаването на централната горска служба и 100 години лесовъдска организация. На 3…