Регионалната програма за 2024 година ще осигури заетост за 104 безработни лица в област Смолян

.

„В кратките срокове, с които разполагахме, за да подготвим нашата регионална програма, се справихме отлично. Най-хубавото е, че ще успеем да оползотворим целият финансов ресурс, който ни отпуска Министерството на труда и социалната политика.“ Каза заместник областният управител Зарко Маринов на ръководеното от него заседание на областната Комисия по заетост. Той благодари на членовете за отговорната работа по съставяне на програмата.

На проведеното днес  заседание на областната Комисия по заетост към Областен съвет за развитие – Смолян (ОКЗ) беше обсъден и одобрен проект за Регионална програма за заетост на област Смолян за изпълнение през 2024 г.

Предвижда се осигуряване на заетост за общо 104 безработни лица,  при пълен  работен ден, за четири месеца и двадесет дни, считано от 08.07.2024 г. до  30.11.2024 г. включително. Териториалният обхват на заложените дейности е в 61 населени места от област Смолян.

Съгласно размерът на предвидените финансови средства по програмата за област Смолян,  който е до 554 037 лева, планираният ресурс по одобреното от ОКЗ предложение е на обща стойност  553 266 лева. Разпределението на заетостта по места е заложено в програмата по следния начин: 5 безработни лица ще бъдат наети към Областна администрация Смолян; 8 в община Баните; 8 в община Борино; 13 в община Девин, 13 в община Доспат; 10 в община Златоград; 9 в община Мадан; 10 в община Неделино; 9 в община Рудозем; 12 в община Смолян и 7 в община Чепеларе.

Освен финансовия ресурс по програмата, в заявените формуляри от работодатели е депозиран принос на обща стойност от 10 280,00 лв., който ще се ползва за материални разходи за обезпечаване на разкритите работни места, в т.ч. за материали, инструменти, работно облекло, предпазни средства, суровини и др., необходими за осъществяване на дейността, както и задължителни плащания по Кодекса на труда, които не се субсидират от държавния бюджет и осигуровките върху тях; допълнителни средства за работна заплата над размера на определената субсидия за едно лица, както и социални придобивки.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре