Регионалният център София – ЮНЕСКО гостува в Смолян

Регионалният център София – ЮНЕСКО гостува в Смолян

На 19 януари 2023 г. Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО гостува на Клуба на културните дейци в Смолян за представяне на Проект „ЖИВОТО НАСЛЕДСТВО НА ТРАДИЦИОННАТА БЪЛГАРСКА КУХНЯ“ и на списание „ЖИВИ НАСЛЕДСТВА“ /Living Heritage Magazine. Регионалният център София – ЮНЕСКО изпълнява проекта „Живото наследство на традиционната българска кухня“ с финансиране по програма „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“ на Национален фонд „Култура“ (октомври 2022 г. – ноември 2023 г.).

Живите наследства (според конвенциите на ЮНЕСКО) придават ценност на културните различия, изразяват се в традициите и са част от съвременни начини на живот. Традиционната българска кухня е важна тема, защото тя разкрива  социални отношения, значими моменти в календара, трайни връзки на местните общности с природната среда, важен елемент е от локалните култури. Проектът интерпретира живото наследство на традиционната кухня във фотографска изложба, дигитален каталог и кратки филми. Акцентът е върху преживяванията, творчеството в поддържането на традицията и нейното предаване, общуването и споделянето като живо наследство.

Проектът залага на изследване на традиционна българска кухня – живо наследство по различни места, нейната идентификация от местните общности, както и подбор на места за наблюдение, заснемане и интерпретиране на събитието.

Регионалният център подкрепя носителите на живи наследства по места, тяхното активно включване в културни събития и дава възможност да се оценят техните знания и умения. Целта на Центъра е да привлече вниманието на разнообразни публики, особено на младите, чрез интерпретиране на живите наследства по нов начин – чрез средствата на визуалното и словесното, както  и да осигури достъп до информация, знания и съпреживяване и в дигитална среда на живото наследство на традиционната българска кухня.

В комуникационната стратегия на проекта са предвидени семинари за представяне на проекта и неговото значение пред широка аудитория с участието на млади хора, на читалищни дейци, музейни специалисти и други заинтересовани страни. Първото събитие ще се проведе в Смолян на 19 януари 2023 г. от 17:30 ч. в Изложбената зала „Петър Стайков“ с любезната подкрепа на Клуба на дейците на културата.

Информация за Регионалния център:

Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО е създаден през 2012 г. в гр. София, България. Той е единствен за Европа и е част от глобалната мрежа на ЮНЕСКО на категория 2 центрове.  Мисията на центъра е да насърчава активното сътрудничеството в областта на опазването на нематериалното културно наследство на национално, регионално и международно ниво и да осъществява инициативи за неговото популяризиране в държавите от Югоизточна Европа.

Регионалният център развива широка мрежа от 17 държави членки, сред които са Република Азербайджан, Република Албания, Република Армения, Босна и Херцеговина, Република България, Грузия, Република Гърция, Република Кипър, Република Молдова, Република Северна Македония, Румъния, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Украйна, Република Хърватия и Черна гора.

Списание „ЖИВИ НАСЛЕДСТВА“ е посветено на проблемите на изследване, изучаване, опазване, съхранение и популяризиране на живите наследства в страните членки на Регионален Център София – ЮНЕСКО. Неговата цел е да разпространява информация, международни и национални политики, знания и добри практики в сферата на нематериалното наследство, да подкрепя опознаването, споделянето и разпространението на нематериалното културно наследство.

Списанието е двуезично и излиза на български и на английски език в периодичност две книжки на година от 2018 г.  През 2019 г. на страниците на списанието е представен Костадин Илчев – гайдар, учител и майстор на гайди от Смолян, вписан в листата на „Живите човешки съкровища“  на България, през 2020 г. е поместено интервю с местната майсторка на мънистени накити Йорданка Цветкова. В последната книжка от 2022 г. списание „Живи наследства“ поставя акцент на проблема за опазване на нематериалното културно наследство на Украйна в безпрецедентната военна ситуация.

Списанието е он-лайн достъпно на интернет-страницата на Регионалния център София – ЮНЕСКО (https://www.unesco-centerbg.org/ - е-материали – Живи наследства). Там може да се проследи цялостната дейност на организацията.

Уеб страница: https://www.unesco-centerbg.org/

Facebook: Unesco Centre Sofia

Youtube: Regional Centre Sofia UNESCO
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре