Ремонти в Златоград: Заменят асфалта с павета, за тротоарите са предвидени каменни плочи

Ремонти в Златоград: Заменят асфалта с павета, за тротоарите са предвидени каменни плочи

В Стария град на Златоград заменят асфалта с павета по улиците, а за тротоарите са предвидени каменни плочи. Това става ясно от обществена поръчка на местната администрация с прогнозна стойност един 1,7 милиона лева без ДДС.

Тя е разделена на две обособени позиции - първата е за основен ремонт, рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на част от улица "Стефан Стамболов" с каменни павета с прогнозна стойност 633 936 лева.

Втората е за част от улица "Ахида" и пресечните ѝ улици "Тракия", "Братя Родопски", "Албена" и други, а пределната цена, която може да се даде за нея 1 086 117лева.

Техническото задание предвижда съществуващата асфалтобетонна настилка да се подмени с каменни гранитни павета, а тротоарите с каменни плочи само в частта, попадаща във възрожденския ансамбъл "Динко Чолака" или Стария Златоград.

Със заповед на министър на културата от 18 септември 2019 година той бе обявен за архитектурно-строителна групова недвижима културна ценност от Възраждането с категория от местно значение.
Източник: БНР
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре