РИК-Смолян започна същинската си работа за предстоящите парламентарни избори на 11 юли

РИК-Смолян започна същинската си работа за предстоящите парламентарни избори на 11 юли РИК-Смолян започна същинската си работа за предстоящите парламентарни избори на 11 юли РИК-Смолян започна същинската си работа за предстоящите парламентарни избори на 11 юли РИК-Смолян започна същинската си работа за предстоящите парламентарни избори на 11 юли

С РЕШЕНИЕ № 73-НС от 20 май 2021 г. е назначена Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. На проведените консултации на 16 май 2021 година при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на РИК–Смолян.

        Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 12 май 2021 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия взима решение и назначава Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., в следния състав от 13 членове:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов;

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев;

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев;

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова;

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов; Малинка Минчева Кордова; Десислава Данаилова Балевска; Мария Ангелова Петкова; Соня Стоянова Коджебашева; Маргарита Георгиева Солакова; Таня Радоева Кьорова; Димитър Стоянов Марев; Мария Недялкова Хаджидиева.

         След като изчете решението на ЦИК, областният управител Стефан Сабрутев връчи печата за предстоящите парламентарни избори, които ще се проведат на 11 юли 2021 година, на председателя на РИК-Смолян, която с Решение на ЦИК встъпи в правомощията си от 22 май 2021 година.

         Господин Сабрутев изрази очакванията си за коректна и справедлива работа от страна на комисията, като декларира, че доколкото зависи от него като областен управител, ще работи за провеждането на честни избори на всички нива. „Пожелавам ви спокойна и ползотворна работа.“, допълни господин Сабрутев.

        Председателят на РИК-Смолян Николай Шехов благодари за декларираното от страна на областния управител адекватно съдействие за безпроблемно протичане на работния процес на РИК.  Поздрави другите членове на комисията с назначаването им. „Пожелавам си и ви приканван да работим в дух на разбирателство, толерантност и взаимопомощ, тъй като работата, която ни предстои, няма да бъде лека. В отговор на което вярвам, че всеки един от вас ще даде максимума, на който е способен.“, каза в заключение господин Шехов.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре