Регионални структури на МОСВ провериха сигнал за умряла риба в река Черна

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Смолян, Басейнова дирекция Източнобеломорски район и Регионална лаборатория към  Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) провериха сигнал за умряла риба в…

Съставен е акт на ВиК – Смолян за заустване на канализационни води в р.Черна

На ВиК – Смолян е съставен акт за нерегламентирано заустване на отпадъчни води в р. Черна, съобщи директорът на РИОСВ – Смолян Екатерина Гаджева. Актът предстои да бъде връчен на…

Три дни след преустановяване на заустването: Река Черна в Смолян има отложения и сив цвят на фекални води

В понеделник по обяд окончателно е преустановено заустването на отпадъчни води в река Черна, довели до замърсяването й и измирането на рибата, но днес – три дни след това, на…

Проверките по река Черна продължават

Във връзка с постъпилия сигнал на 20.08.2023 г. за умряла риба в р. Черна, землище на кв. Устово в гр. Смолян, продължават огледите на засегнатия участък. Констатирано е заустване на…

Сигнал за умряла риба проверяват регионалните структури на МОСВ

Регионалната инспекция по околната среда и водите-Смолян, Басейнова дирекция Източнобеломорски район  и Регионална лаборатория към ИАОС проверяват сигнал за умряла риба в Смолянския квартал Устово. Сигналът е получен тази сутрин,…

Омбудсманът настоя РИОСВ – Смолян да каже има ли опасност за хората и екосистемата след замърсяването на р. Девинска

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до директора на РИОСВ –Смолян Екатерина Гаджева по повод аварийното заустване на отпадни води в р. Девинска вследствие производствената дейност на бутилиращото предприятие „Девин“ ЕАД…

Популацията на Родопски крем в Родопите е в много добро състояние

Популацията  на Родопски крем в Родопите е в много добро състояние. Това сочат резултатите от ежегодния мониторинг на защитения вид,  проведен от  РИОСВ – Смолян в периода от 3 до…

С образователна беседа на тема „Да посадим живот“ третокласници от СУ „Отец Паисий” отбелязаха Световния ден на Земята – 22 април

Домакин и организатор на събитието бе отдел „Читалня” на Регионална библиотека, по чиято покана гост-лектор на беседата бе г-жа Катя Исаева от РИОСВ – Смолян.   Акцент в представената от…