Menu
Сряда, 27 Септември 2017 12:43

РИОСВ - Смолян е санкционирала 13 обекта за замърсяване на водите

Написана от
Прочетена 1124 пъти
РИОСВ - Смолян РИОСВ - Смолян

От началото на 2017 г. експерти на РИОСВ - Смолян са санкционирали 13 обекта, във връзка с нарушаване на екологичното законодателство в сектор „Води“. На четири обекта са съставени актове за установяване на административни нарушения, а на девет има наложени и действащи текущи месечни санкции.

Установено е, че заустваните от дейността на предприятията води по някои показатели надвишава определите в разрешителните емисионни ограничения. Санкционираните обекти са от добивната, преработвателната и хранително-вкусовата промишленост  (производство на млечни и рибни продукти).

В резултат на осъществения от инспекцията превантивен и текущ контрол се наблюдава намаляване на броя санкционирани обекти в сравнение с миналата година. Подобрената работа на пречиствателните съоръжения на обектите и тяхното поддържане в техническа и експлоатационна изправност значително е намалило вредното въздействие върху околната среда. За предотвратяване на нарушения, водещи до замърсяване на водни обекти, РИОСВ - Смолян продължава да осъществява засилен контрол.

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!