РИОСВ – Смолян организира среща-дискусия по повод 30 години от създаването на НАТУРА 2000 в Европейския съюз

РИОСВ – Смолян организира среща-дискусия по повод 30 години от създаването на НАТУРА 2000 в Европейския съюз

По повод Европейския ден на НАТУРА 2000 - 21 май  и 30 годишнината то създаването на екологичната мрежа в Европейския съюз, на 20 май от 13:30 часа, в сградата на РИОСВ – Смолян ще се проведе среща – дискусия на тема: „НАТУРА 2000 – План за бъдещето на Родопите“.

По време на срещата ще бъдат представени възможностите за развитието на природосъобразни социално-икономически дейности в границите на НАТУРА 2000 зоните и мерките за опазването на биологичното разнообразие, посредством  добри практики за развитие на еко туризма, пчеларството, селското и горското стопанство  в Родопите.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре