РИОСВ – Смолян разпореди проверки на речните корита и на замърсени с отпадъци площи

РИОСВ – Смолян разпореди проверки на речните корита и на замърсени с отпадъци площи

Регионалната инспекция на околната среда и водите в Смолян разпореди на общините да извършат проверки за наличие на замърсени с отпадъци площи, включително на речните легла и прилежащите територии на реките. Инспекциите трябва да приключат до края на месеца, като при установяване на такива площи, общините са  задължени да организират тяхното почистване, става ясно още от съобщение на екоинспекцията. 

Ръководството и експерти на РИОСВ – Смолян са провели  срещи с местната власт за набелязване на мерки, свързани с недопускане на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и  за организация и контрол на дейностите, свързани с образуване, разделно събиране, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци в териториалният обхват на инспекцията. 

От РИОСВ – Смолян уверили общините, че ще има засилен контрол за установяване на нерегламентирани замърсявания и съответно  за  своевременното им почистване и предотвратяване на повторното им възникване.
 
Източник: Дарик.бг
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре