Екоинспекцията в Смолян отбелязва Световния ден на водата

РИОСВ - Смолян активно се включва в отбелязването на Световния ден на водата – 22 март. С цел повишаване на информираността и активно въвличане на обществото в дейности за устойчиво…

Обсъждане на дългосрочна програма за намаляване на щетите от мечки са проведе в РИОСВ-Смолян

Днес в сградата на РИОСВ-Смолян се проведе обществено обсъждане на дългосрочна програма от мерки за  намаляване на щетите от мечки. Във форума взеха участие над  50 представители на  различни институции…