Агресивната реклама на хазарт е сериозен риск за децата ни, държавата бездейства!

Отказът на институциите да приложат дори минималните ограничителни мерки, предвидени в Закона за хазарта, е на път да превърне залаганията в истинска епидемия сред подрастващите Национална мрежа за децата –…