Родопските хайдути с Отворено писмо до патриарх Неофит

Родопските хайдути с Отворено писмо до патриарх Неофит

ДО

НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО НЕОФИТ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ,

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СВЕТИЯ СИНОД

МОЛБА-ПРЕДОЖЕНИЕ

                От ръководството на сдружение „Родопски хайдути“, родолюбиви българи и организации в гр.Смолян .

Относно : Предложение за обсъждане обосновано желание на Родопчани .

                ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО, ВАШИ ВИСОКО ПРЕОСВЕЩЕНСТВА,

                На проведените многобройни срещи с родолюбиви организации и миряни в гр.Смолян и околията се обсъдиха предходни писмени декларации, касаещи духовният живот в нашия край. Именно това ни подтикна да се обърнем с искрена молба и апел към Вас, да вземете решение за обособяване на нова Епархия, с обхват поречието на река Арда, областите Смолян, Кърджали, както и двете общини Ивайловград и Момчилград. Нашите доводи за предложението са следните :

                По време на турското робство Централните Родопи са били стожер на изконната християнска религия и са устояли на ударите в тези мрачни времена, които са оставили тежки белези и до ден днешен в исторически аспект.

Родопите са давали и дават висши духовници, ръководили авторитетно църквата. Това са Екзарх Стефан, Митрополит Дометиан и сегашния Видински Митрополит Данаил. В ново време, след промените на политическия строй, Вие решихте и създадохте две нови Митрополии, а именно Плевенска и Силистренска.

Преди тридесет години, Смолянските свещеници не се подведоха от обещанията на „Алтернативния синод“ и застанаха зад Патриарх Максим и Митрополит Арсений. Преди няколко години бе изпратен, като помощник на Пловдивския Митрополит Николай, Владиката Антоний, който служи няколко години в Смолян. Присъствието му се прие с радост от християните в цялата околия. Висш духовник, който участва във всички свещени мероприятия засили църковния живот в града и околията. След избирането му за Митрополит, нашият край остана без Владика. Колкото и да е съпричастен с нуждите на християните, Пловдивския Митрополит Николай, не може да е често сред нас. Пловдивската епархия е голяма и е трудно да се обслужват и посещават пет области .

                В областните центрове Смолян и Кърджали има мюфтийства, които се грижат за българите-мюсюлмани. В гр. Смолян се помещава така наречения „Християнски център“ на протестантската църква, чиито представители са много дейни. Тук също има храм на „Адвентистката църква“. Според нас, християните имат нужда от висш духовник, който да сплоти и засили вярата в сърцата на миряните по този край.

Накрая ще отбележим, че свещениците в Родопите са недостатъчно на брой. Един свещеник се грижи за три, четири или повече църкви в различни селища. Убедени сме, че един Владика с постоянно присъствие в Родопите ще може да привлече млади момчета, за да се подготвят за духовници .

                Нашето предложение среща подкрепа от авторитетни ръководители на предприятия и частния бизнес, видни представители на културата, изкуството и образованието, от държавни и общински служители, патриотични сдружения, формации, неправителствени и правителствени  организации. С една дума -  от цялото християнско население в Родопите. Същият този въпрос се е поставил преди повече от 25 години пред Светия Синод, стигнало се е и до среща с тогавашния патриарх Максим.

                Преди всичко, положителното решение ще бъде в полза за християнството, българщината и най-вече за патриотичното ни възпитание. Вярваме, че ще разгледате настоящата ни молба с отворено сърце!

С ДЪЛБОКО УВАЖЕНИЕ:

Манол Ружинов

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре