Румяна Бъчварова: И синдикатите, и ръководството на МВР искаме едно и също – по-добри решения и по-добри политики, за да вършим работата си по-ефективно

Румяна Бъчварова: И синдикатите, и ръководството на МВР искаме едно и също – по-добри решения и по-добри политики, за да вършим работата си по-ефективно
Постарахме се представителите на синдикатите да получат отговор на всички поставени от тях въпроси. В хода на разговора те откроиха по-скоро теми, а не конкретни въпроси. Честно и открито заявихме посоките, по които работим и етапа, до който сме стигнали в търсене на решение по поставените проблеми, като някои от тях дори не са формулирани като проблем, обобщи министър Бъчварова, цитирана от пресслужбата на министерството след разговора с представителите на шестте синдикални организации в МВР.
„По основните въпроси сме разговаряли и предварително. Вицепремиерът Калфин обясни каква е позицията, както и основните линии, по които се защитава интересът на служителите на МВР в цялостния пакет на предложената пенсионна реформа. Уточнихме, че синдикатите ще имат възможност да изразят мнение и по време на обсъждането на проекта на правителството, който е внесен в парламента. Той в много голяма степен решава съществувалите до този момент проблеми за защита на правата на служителите в МВР“, каза министър Бъчварова и добави, че основното искане, чуто днес, е да се даде по-дълъг гратисен период за една част от служителите – между 100 и 300 души, които да могат да обмислят дали да се пенсионират или не. По този въпрос министър Калфин се обоснова отлично със статистическите данни, допълни вицепремиерът Бъчварова.

Относно командироването на служители на българо-турската граница тя поясни, че не е изказана единна позиция – едни от синдикатите настояват да има, други – да няма такава операция. „Не постигнахме обща позиция, но ръководството на министерството представи възможностите, по които работим в момента: проектиране и изграждане на защитното съоръжение, провеждане на конкурси за 200 гранични полицаи, които след необходимия период за ускорено обучение, да бъдат постоянно назначени на границата. След завършване на съоръжението, те ще заемат тези позиции, без да има необходимост от командироване на служители. Синдикатите поискаха да им бъде предоставен конкретен план на действията. Поех ангажимент той да им бъде  изпратен, когато е оформен и финализиран в началото на идната седмица - специален екип работи по планираните актуални мерките, които МВР ще предприеме при развитие на миграционната ситуация. Желанието и намерението ни е до края на ноември да приключи изграждането на този етап от съоръжението, който е планиран за 2015 г. Направили сме детайлен разчет на рисковите зони. Веднага  след одобряване на финансирането, там работата трябва да започне много бързо, като на места приоритетно ще е изграждането на пътищата, а след това – на техническото съоръжение. Мисля, че по тази тема  имаме разбирателство.

По повод социалния диалог: той продължава да е изключително активен, както бе и досега, категорична бе Бъчварова.  Поставените днес теми не са нови, те са обсъждани и на предишни срещи. Единствената забележка към нас е за кратките срокове в няколко случая, при които изпращаме материалите за съгласуване и очакваме позицията на синдикатите в рамките на 24 часа. Това само потвърждава  практиката, че винаги искаме становището им. Ситуацията, обаче често е динамична и МВР трябва да успява да се справя в този ритъм.
Основанията, които се представят като искания към МВР, на практика имат отговор в наши решения, в политиките, които провеждаме. Синдикатите са информирани за тях. Сега ги препотвърдихме. Не виждам сериозни основания и конфликт, който за бъде повод за национален протест, както синдикатите го обявяват. Опитът да се търсят аргументи за противопоставяне с ръководството минава границите на правомощията на МВР, които са регламентирани и защитата на синдикалните права на служителите. Въпросите как да бъде структурирано министерството, как да бъдат разпределени функциите на служителите, при положение, че има декларация да не бъдат нарушавани синдикални права – са изцяло в прерогативите на ръководството. Това определям като опит за неоснователно противопоставяне, но сме отворени за диалог и търсене на най-добро решение. Не виждам проблем, а по-различно мнение, което има възможност да бъде изразено. Важно е да разграничаваме проблемите. Декларираме желание  и воля да търсим най-добрите решения и работим за това. В рамките на регламентирания диалог, със синдикатите ще продължим да изпълняваме ангажиментите си. И те, и ръководството на МВР искаме едно и също – по-добри решения и по-добри политики, за да вършим работата си по-ефективно, заяви в заключение министър Бъчварова.

Днес в Министерството на вътрешните работи се проведе заседание на Съвета за социално партньорство. Участваха представители на шестте синдиката в МВР – Синдикалната федерация на служителите в МВР, Националния синдикат на гражданската администрация в МВР, Сдружение „Синдикат на служителите в МВР”, Сдружение синдикален алианс „Сигурност”, Сдружение „Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец” и Националния полицейски синдикат, политическото ръководство, ръководители на дирекции в МВР. В първата част от заседанието Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, представи  проекта за изменение на Кодекса за социално осигуряване в частта, отнасяща се до служителите от сектор „Сигурност“ и изслуша представителите на синдикалните организации.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре