РЗИ-Смолян инспектира водата в детските градини

Регионалната здравна инспекция в Смолян провери 34 детски заведения за предлаганата на малчуганите вода – натурална минерална, изворна или трапезна . В 20 детски заведения има организирано от учителите и родителите предлагане на бутилирана вода. Само в една детска градина се установи  предлагане на  минерална вода със съдържание на флуорид над 1,5 милиграм на литър. След разговор с директора на детското заведение, наличното количество е заменено с вода, отговаряща на изискванията.
Чрез писма до общинските кметове, РЗИ – Смолян информира директорите на всички детски заведения в региона за препоръчителната в тази възрастова група вода. Според влязлата в сила от 15.09.2011 година Наредба 6 за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, предлаганите води може да са питейни, бутилирани ниско минерализирани натурални минерални води, със съдържание на флуор до 1,5 милиграма на литър, изворни или трапезни води. Контролът върху консумираната от децата вода в домашни условия е на родителите. Ето защо те също трябва да следят какво е изписано върху етикета на избрания от тях продукт. Производителите на  бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, са длъжни да изписват върху етикета на бутилките минералния състав на водата, наличните микроелементи и други компоненти. При съдържание на  флуорид над 1,5 милиграм на литър, е задължително и изписването на текста: „Не е подходяща за всекидневна употреба от кърмачета и деца под 7 – годишна възраст”.
Проверките и разяснителната кампания сред учителите и родителите продължават, съобщиха от инспекцията.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре