РЗИ - Смолян издаде предписание на РУО за продължаване на грипната ваканция до края на седмицата

РЗИ - Смолян издаде предписание на РУО за продължаване на грипната ваканция до края на седмицата

Поради задържаща се висока заболеваемост от ОРЗ  и Грип и увеличаване  на  относителния дял във възрастовата група 5-14г. Областният щаб за борба с грипа реши да бъде удължена грипната ваканция на учениците с  оглед ограничаване на контактите на заболели и здрави лица.

РЗИ - Смолян издаде предписание на РУО за продължаване на грипната ваканция до края на седмицата. За лечебните и детските заведения остават в сила  противоепидемичните мерки от 18.01.2019 година.

Получените от НЦЗПБ гр.София резултати от изпратените от нас 11 проби назофарингеални секрети показват 8 положителни- 5 от тип А (H1N1 ) и 3 с тип А ( H3N2).

Д-р Мими Кубатева

Директор на РЗИ и председател на Щаба

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре