РЗИ - Смолян организира и съдейства за превантивни мерки срещу разпространението на ОРЗ в условията на епидемично разпространение на COVID-19

РЗИ - Смолян

РЗИ -Смолян организира разпространението на методични материали и информирането на заинтересованите лица и институции, както и прилагането на стриктни мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 с цел превенция и контрол.

Редица указания от Министерство на здравеопазването са предоставени на лечебните заведения в областта. Те са свързани със създаване на организация на работа и правила за диагностика и лечение при случай на COVID-19; упражняване на контрол по спазване препоръките за поведение спрямо съмнителни за заболяване пациенти; инструкции за предпазване на персонала. РЗИ - Смолян е в непрекъсната връзка с лечебните заведения и граждани; консултира и отговаря на въпросите им.

Изготвен от Националния център по заразни и паразитни болести алгоритъм за дезинфекционните мероприятия в обектите с обществено предназначение е изпратен на общинските кметове за разпространение и прилагане от работодателите. Такива мерки са насочени за извършване и по отношение на обществения транспорт.

Учебният процес в областта е възстановен от днес при засилени мерки за недопускане на деца с видими белези на заболяване и ежедневна дезинфекция. Предстоят и насочени проверки за контрол на изпълнението, включително и в местата за хранене и предлаганите храни в учебните звена.

В РЗИ-Смолян утре ще се проведе среща с представители на Дирекция „Здравеопазване“ на всяка общинска администрация, на която ще бъдат обсъдени и разяснени действията, които е необходимо да се предприемат за подпомагане дейността на мед. специалисти и останалия персонал в детските и учебни заведения с цел опазване здравето на подрастващите.

До момента на територията на Смолянска област няма регистриран случай на заразен с  коронавирус.

На официалните страници на МЗ и РЗИ - Смолян са публикувани информационни материали свързани с превенцията на заболяванията и разпространението на COVID-19, които могат да бъдат използвани от гражданите и организациите, както и алгоритъма за дезинфекция на обектите с обществено предназначение. Всеки нуждаещ се от информация свързана с коронавируса може да позвъни на тел. 0301/ 5 89 40 в рамките на работния ден на РЗИ – Смолян. Такава може да бъде получена и на денонощния телефонен номер на Министерство на здравеопазването 02 807 87 57

Ръководството на РЗИ-Смолян призовава жителите на областта да изпълняват съветите на специалистите.

ПРЕСЦЕНТЪР РЗИ – СМОЛЯН

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре