С 15 години се удължава концесионният договор за находище „Петровица”

С 15 години се удължава концесионният договор за находище „Петровица”

С15 години ще бъде продължен концесионният договор за находище „Петровица”, разположено на територията на област Смолян. Това реши Министерският съвет на редовното си заседание, приемайки промяната, поискана от концесионера - „Горубсо-Мадан” АД. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Министерският съвет измени обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция, която вече ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

Концесионният договор за находище „Петровица” е сключен през 2001 г. От него се добиват метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди.
 
Източник: Дарик.бг
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре