С 20 бр. нови професионални влагоуловители и 30 бр. термометри с хигрометри се сдоби РИМ "Стою Шишков"

С 20 бр. нови професионални влагоуловители и 30 бр. термометри с хигрометри се сдоби РИМ "Стою Шишков"
РИМ „Стою Шишков“ – Смолян започна реализацията на проект „Осигуряване оптимален климатичен режим за съхраняване на музейните ценности от Централните Родопи“. Проектното предложение е одобрено за финансиране от Министерство на културата по обявена конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства, Тема 1: Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии.
 
Фондохранилищата и експозиционните зали на музея ще бъдат оборудвани с 20 бр. нови професионални влагоуловители и 30 бр. термометри с хигрометри, осигуряващи постигане на оптимална климатична среда за съхраняване на музейни ценности и колекции, представящи живота в Централните Родопи от V хил. пр. Хр. до ХХ век.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре