С награда „Златен век“ е отличен Тодор Згуров, доктор по философия от БАН

.

        На официална церемония в Министерство на културата, бяха връчени наградите „Златен век“. Те се присъждат за значим принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност. Бяха удостоени изявени творци и дейци от различни области на изкуството и културата. Сред отличените е  и Тодор Згуров, доктор по философия от БАН.

        В мотивите за неговата номинация се отбелязва и следното:

        Измерим е  неговия творчески принос в историко-публицистичния жанр и родопското краезнание. В тази насока са неговите произведения „Средногорец“, „Искри от Рожен“ /в съавт./; „Да успееш в Родопите“; „Из миналото на село Полковник Серафимово“ /в съавт./ и др., в които се популяризират местни традиции и обичаи, културни събития и забележителности, включително и паметници на културата. В книгата си „Извоюваната свобода“ /претърпяла две издания/ се дава нов философски прочит на значими за националната ни идентичност исторически събития - свързани с Балканската война /1912-1913 г/ и Освобождението на Родопския край.

        Наред с това, негови поетични творби са публикувани в редица поетически антологии и алманаси – „Ще дойдеш ти“; „Дунав“; „Поети 2018“ и др., както и в алманаха на Международния фестивал на поезията „Духовност без граници“ – „Небето на поезията“. Автор е и на текстове на песни като „Лудо биле“ /комп. Д. Неделчев, изп. Дует „Кристали“/, „Когато ни боли“ /комп. и изп. Жеко Стоянов/ и др. По мнение на литературната критика неговия сборник „Епиграми“ /изд. Изток – Запад/ е с приносен характер в дефицитния жанр на кратките лапидарни форми.

        За отбелязване е и неговия иновативен подход в областта на детската литература, резултат на което са и неговите стихотворения, с образователна насоченост за деца, публикувани в педагогическите списания „Дом, дете, детска градина“ и „Детска градина“.

        В продължение на повече от десетилетие /до пенсионирането си през 2018 г/, ръководи екипа на Регионална библиотека „Н.Вранчев“ – Смолян, която се утвърждава като значем фактор за развитието и популяризирането на българската култура в Родопите. За това свидетелстват и постигнатите качествени и количествени показатели по отношение на библиотечните дейности, както от страна на Регионалната библиотека, така и от градските и читалищни библиотеки в област Смолян през този период.

         В течение на двадесет години дава конкретен принос и за насочване вниманието на неправителствения сектор към проблематиката свързана с устойчивото развитие на културата в планинските региони. Като съосновател /1997 г./ и пръв председател на УС на Центъра за устойчиво развитие на планината /ЦУРП/ е бил координатор и ръководител на успешни проекти по различни програми на Европейската комисия, програми на Посолството на САЩ, на Британския Ноу-Хау фонд и др. На основата на натрупания опит и база данни от тези проекти е издал изследването „Дарове от планината“ /две издания/ в което е отделен специален раздел за възможностите на местните етнографски и фолклорни традиции, на актуални фестивали и събори, на исторически и архитектурни забележителности за ползотворното развитие на културния туризъм в планинските региони.

         Понастоящем д-р Тодор Згуров е Програмен директор на Центъра за устойчиво развитие на планината и член на редколегията на сп. „Родопи“. Член е и на Съюза на българските писатели и Съюза на българските журналисти.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре