Община Смолян уточнява действията за участие в програмата за саниране

Сгради в режим на етажна собственост, за които има регистрирано Сдружение на собствениците, не е необходимо да се пререгистрират. В случай, че има промяна в собствеността на апартамент и/или председателя…

Много голям интерес от страна на смолянчани към информационната среща за санирането

Много голям интерес от страна на смолянчани към информационната среща за разясняване на условията, при които Сдруженията на собствениците ще могат да кандидатстват за прилагане на мерки за енергийна ефективност…

Информационна среща относно кандидатстване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради организира Община Смолян

На 25.01.2023 г. (сряда) от 17:00 часа в зала №247 на Община Смолян, ще се проведе информационна среща за разясняване на условията, при които Сдружения на собствениците ще могат да кандидатстват за…

Финансиране за саниране на къщи и еднофамилни имоти в Смолян напомня Реалистимо

Смолян е единствената община в областта, където ще се финансира саниране и на еднофамилни къщи Пътеката към санирането на многофамилни сгради е вече утъпкана. От няколко години насам блокове в…

МРРБ публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I на многофамилните жилищни сгради

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I на многофамилните жилищни сгради, с изменен…

Публикуван е проект на насоки по процедурата за саниране на многофамилни сгради

Община Смолян информира всички заинтересовани страни, че е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап I“ по Националния…

Санират пет детски градини в община Баните

миленОбщина Баните ще санира пет детски градини. Новината съобщи кметът Милен Белчев. Средствата са осигурени от Държавен фонд Земеделие по Програмата за развитие на селските райони. „Още от миналата година…

Санират детските градини в община Баните по Програмата за развитие на селските райони

Всичките пет детски градини на територията на община Баните са включени в проект по Програмата за развитие на селските райони към ДФ „Земеделие“. Проектът е готов и предстои подписване на договор.…