Публикуван е проект на насоки по процедурата за саниране на многофамилни сгради

Община Смолян информира всички заинтересовани страни, че е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап I“ по Националния…

Санират пет детски градини в община Баните

миленОбщина Баните ще санира пет детски градини. Новината съобщи кметът Милен Белчев. Средствата са осигурени от Държавен фонд Земеделие по Програмата за развитие на селските райони. „Още от миналата година…

Санират детските градини в община Баните по Програмата за развитие на селските райони

Всичките пет детски градини на територията на община Баните са включени в проект по Програмата за развитие на селските райони към ДФ „Земеделие“. Проектът е готов и предстои подписване на договор.…