Съобщение

Съобщение
Във връзка с провеждане процедура за съдебни заседатели за Окръжен съд - Смолян и Районен съд - Смолян Ви уведомяваме, че изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се проведе в публично заседание на Комисията на 12.03.2024 г. от 14.00 часа в сградата на Община Смолян, бул. "България" № 12, зала № 211. 
Не по късно от 06.03.2024 г. юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. 
Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 
 
 
Председател на Общински съвет
Димитър Кацаров
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре