Двадесет и четири деца от VII клас при СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Смолян се обучаваха в тазгодишната Детската полицейска академия, организирана по инициатива от ОДМВР - Смолян, с подкрепата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Смолян. 

С атрактивно занимание - стрелба с малокалибрено оръжие, завърши обучението на участниците от превантивната програма. 

Доброволците получиха дипломи за успешно завършване на академията, връчени от заместник директора на Областната дирекция - комисар Мирослав Христев. Той поздрави децата и им пожела да бъдат все така целеустремени, силни и успешни, като добави, че се надява част от тях да се  реализират професионално в редиците на МВР.

Учениците преминаха през много занимания, теоретични и практически. Всички те им дадоха знания и умения как да  опазват своя живот и този на приятелите си,  как да се справят в трудни ситуации с различни предизвикателства, в къщи, в училище, на улицата, в планината, какви са правата и отговорностите им пред обществото, работа в екип, уважение и толерантност към чуждото мнение и различните от тях. Имаха възможност да се запознаят със структурата на МВР и с дейността на служители в отделните служби на министерството. На финала на занятията е организирано посещение в Академията на МВР в гр. София. Децата ще разгледат музея на МВР, кабинетите на експертите от научно-техническите лаборатория, ще имат възможност да  разиграят примерно съдебно дело в специална обучителна зала. Ще видят в каква атмосфера се обучават бъдещите служители на МВР. 

Превантивната работа с подрастващите е приоритетна за ОДМВР – Смолян, а Детската полицейска академия се доказва, като един добре работещ инструмент за превенция, който се приема с интерес от самите деца. Заслуга за това имат полицейските служители от областната дирекция, спечелили вниманието на участниците.

Източник: Дарик.бг