Сдружение „Нови хоризонти“ организира семинар „Устойчиво функциониращи местни органи на управление"

Сдружение „Нови хоризонти“ организира семинар „Устойчиво функциониращи местни органи на управление"
Сдружение „Нови хоризонти“, приемна структура на Европейски информационен център „Европа Директно” Смолян организира семинар  „Устойчиво функциониращи местни органи на управление - предпоставка за стабилност, растеж и инвестиции в регионите на България”.
Семинарът е предназначен за общински съветници от област Смолян, представители на органите на местно управление, медии и широката общественост.
Семинарът ще се проведе на 12 февруари 2016 година, в сесийна зала на Община Смолян, от 9:30-12:30ч.

ПРОГРАМА
 
9:30 ч. - Дейност и функции на Европейски информационен център „Европа Директно” Смолян. Програмата за работни места, растеж, справедливост и демократични промени на комисията „Юнкер”.
Надежда Митева – ръководител Европейски информационен център „Европа Директно” Смолян

9:45ч. - Представяне на добри практики от работата на местните органи на управление в Република България, целящи създаване на почтена, предвидима местна политика и привлекателна за бизнеса икономическа среда.
 доц. Катя Христова - Асоциация „Прозрачност без граници” ръководител  проект „Индекс на местната система за почтеност“

10:45 ч.  - Институцията на обществения посредник през призмата на натрупания опит.
Иван Капралов – председател  на Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България

11:45 – 12:30   Дискусия
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре