Седмичен ръст на заболелите от Ковид-19 лица в област Смолян

Седмичен ръст на заболелите от Ковид-19 лица в област Смолян

231,6 на 100 хиляди е 14-дневната заболяемост от Ковид-19, сочи седмичната справка на РЗИ в Смолян. Стойностите се запазват същите както предходния период. За страната 14-дневната заболяемост е 291,8. Седмичният ръст в област Смолян е 33,7 %, при 17,3% за страната. В сравнение с предходния период, когато е бил 25,2 % в областта, се наблюдава покачване.

Завишаване има и в показателя 14-дневна смъртност – 21,59 на 100 хиляди за областта, при 13,04 за страната. Предходният период Здравната инспекция отчете 18,65 % 14-дневна смъртност в област Смолян.

 Нови потвърдени случаи за периода 13-19 септември са 133 лица.  Няма потвърдени случаи след медицинския персонал и в социалните услуги. В областта на образованието има петима заболели от Ковид -19 лица – двама от педагогическия персонал, двама от непедагогическия и двама ученици. 

Починали лица с основно или съпътстващо заболяване Covid-19 за миналата седмица са общо 11.  Излекувани са 103-ма. Лицата настанени в лечебни заведения са 94. Общият брой ваксинации до 19.09.21г. вкл. – 27 806, 14 317 са със завършен ваксинационен цикъл.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре