Седмокласниците подават заявление за участие в класирането в ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Смолян

Седмокласниците подават заявление за участие в класирането в ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Смолян
От 3 до 5 юли седмокласниците могат да подават заявление за участие в първи етап на класирането. Училището, определено за подаване на заявления за област Смолян е ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Смолян, съобщиха от РУО - Смолян. След получаване на служебната бележка с резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика и след получаване на свидетелството за завършено основно образование, учениците ще могат да подават заявления за участие в първи и трети етап на класирането и по електронен път на два сайта - 7klas.mon.bg или priem.mon.bg. И двата сайта ще работят едновременно и ще постъпват в една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието. Учениците, които кандидатстват за паралелки в професионални гимназии е необходимо да представят медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.
 
В този случай при подаване на онлайн заявление за кандидатстване е необходимо да се качи и сканирано копие на медицинското свидетелство. Обявяването на резултатите от първи етап на класиране е до 11.07.2019 г. Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16.07.2019 г. Участието във втори етап става с подаване на заявление по образец, което се попълва в училището, в което ученикът е класиран на първи етап, но смята, че би могъл да се класира на по-предно желание. В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не могат да променят и да пренареждат желанията си. До 22.07.2019 г. включително, става записването на приетите ученици на втори етап на класиране. От 24 до 25 юли е срокът за подаване на документи за участие в трети етап на класиране. До 31.07.2019 г. включително, е записването на приетите ученици на трети етап на класиране.
 
Днес и утре – 1 и 2 юли, от 8 до 18 часа, учениците могат да са запознаят с оценената си работа в присъствието на родител (настойник) и след представяне на документ за самоличност както следва: по БЕЛ в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян; по математика в ППМГ „Васил Левски“ – гр. Смолян; по чужд език в РУО – Смолян. Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите. Резултатите от изпитите от Националното външно оценяване в VІІ клас за учебната 2018/2019 г. по БЕЛ, математика и чужд език бяха обявени 27.06.2019г. на сайта за национално външно оценяване.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре