Що е то Родителски кооператив и има ли той почва в Смолян

Родители
Наред с детската градина, отглеждането от бавачки, баби и роднини, в България вече навлиза една по-модерна форма за отглеждане на деца. Все още набира скорост само в големите градове, тъй като там съществува сериозен проблем с обществените детски институции, а и много от интелектуалните професии се практикуват у дома. На нея се спират и хора, които имат специфични изисквания към отглеждането на децата си по една или друга причина – здравословна, етична, религиозна.
Родителският кооператив напълно отговаря на името си, тъй като представлява група от родители със сходни виждания по отношение на отглеждането на децата. Обикновено те живеят в близост един до друг, защото това спестява доста време и усилия, но все пак приоритет пред близостта имат „моралните доводи”.
Един от първите кооперативи в България е създаден от майки, които са завършили заедно архитектура и поради характера на професията си я практикуват у дома. Участието в кооператива дава известни възможности за запазване на близост с детето без пълното му откъсвано при даване на целодневна детска градина. Групата майки наемат помещение, учителка и събират децата си в неформална група, която да им даде възможност да продължат работата си по няколко часа на ден. Разбира се, съвсем не е необходимо да се наема помещение, ако всеки от участниците разполага с достатъчно домашен простор. Важното е навсякъде територията да е обезопасена и да предоставя елементарни възможности за хигиена, игра и евентуално сън или хранене. Наемането на професионален кадър също е по избор, но обикновено се прибягва до това, когато родителите биха искали децата им да следват определена програма на обучение и да усвоят кръг от знания и умения. Храната е въпрос, който също подлежи на вътрешно договаряне. Може  всяка майка да приготвя храна за своето дете или една да готви за всички. Майките дежурят по един ден от седмицата, ако става въпрос за 5 деца например или измислят свой график на дежурство, ако някоя не би могла да отделя това време. Така децата получават куп нови възможности в сравнение със самостоятелното гледане. На първо място социализацията. Срещат се и играят с други деца, което е от изключителна важност, особено за децата, които растат сами. Спестява им се и огромният шок, който преживяват тръгвайки на детска градина, защото мама може да остане с детето колкото и когато иска, което не е приемливо в обществените градини.  Майката може да избира менюто за детето си и да го съобразява със собствените си виждания за здравословно хранене, без да се налага да приема това, което е задължително в градината. В допълнение разполага с достатъчно работно време, което ако работи на смени или от къщи да е достатъчно, за да практикува успешно професията си. Не на последно място децата получават много повече грижа от самите майки, които ги гледат като свои, а малките групи дават възможност за индивидуално внимание към всяко. Този вариант може да е и по-евтин особено, ако не се плаща наем и заплата на учител.
Разбира се, в града ни не стои въпросът с недостига на места в детската градина, но всяка майка познава добре стресът (на детето и своят собствен, който съвсем не е по-малък) от раздялата, а оплакванията от храната, някои особености на отглеждането в градината, задължителните дисциплинарни мерки, препаратите, с които се почистват помещенията и т.н. остават да са на дневен ред. Ето защо много майки в Смолян биха били доволни от една такава форма на отглеждане на децата. Тя съвсем не е толкова времеемка, нито скъпа, а организацията и е въпрос на време и контакти. Ето мястото, на което можете да дадете своите предложения и коментари.
 
автор: Лейди Смолян
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре