Служители на ДГС Златоград и децата от ЦПЛР поставиха комплекти за първа помощ на десет от най-посещаваните от туристите места

Служители на ДГС Златоград и децата от ЦПЛР поставиха комплекти за първа помощ на десет от най-посещаваните от туристите места
Служители на ДГС Златоград и децата от ЦПЛР- гр. Златоград поставиха комплекти за първа помощ на десет от най-посещаваните от туристите места. Проявата е част от инициативата на ЮЦДП-Смолян за монтиране на над 350 горски аптечки в обхвата на териториалните поделения на Южноцентралното държавно горско стопанство в областите Смолян, Кърджали, Пловдив и Пазарджик. Комплектите за първа помощ са позиционирани по екопътеките „ Св. Атанас", „Св. Екатерина" и „Св. Неделя" в Златоград, „Бабата" в с. Върба, „Конската глава" в с. Арпаджик, „Камъка" в с. Цирка, „Годумска пещера",  „Леден врис" и „Зиково бърце"  в Неделино. Горска аптечка бе позиционирана  и в местност „Парка“ в Златоград. Предстои поставянето на такива и на територията на Община Мадан.
 
Източник: ЮЦДП
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре