Вторник, 14 Април 2009 00:00

Свободни работни места

 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СМОЛЯН
бул. "България" 83 (до автогара Смолян) към 12.12.2019 г.
 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

 • Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.
 • Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;
 • Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;
 • Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а, тел. 03051/29-15.

Длъжност:  МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ /СРЕДНО СПЕЦИАЛНО - ТЕХНИЧЕСКО

Трудово възнаграждение: до 2000лв.

Длъжност:  ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ /СРЕДНО СПЕЦИАЛНО - ТЕХНИЧЕСКО

Трудово възнаграждение: до 2000лв.

Длъжност:  АДМИНИСТРАТОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ПИЦАР

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  БАРМАН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  КАМЕРИЕРКА

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ОГНЯР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Свидетелства за правоспособност и безопасна експлоатация на съоръженията

Длъжност:  РАБОТНИК СКИ-ГАРДЕРОБ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ПОМОЩНИК ПЕКАР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ШИВАЧ, МЪЖКО/ДАМСКО  ОБЛЕКЛО

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ЗАХРАНВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: по време на подготовката /изпитателния срок/: 700 лв.

Длъжност:  БРОДИРОВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНИК, ЕЛ. МАШИНИ И АПАРАТИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МИЯЧ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /РЪЧНО/                                                                                                                                                         Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ВУЛКАНИЗАЦИЯ НА ГУМИ                                                                                                                                                              Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПЕРАЛНЯ                                                                                                                                                              Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ПАРКИНГ                                                                                                                                                Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  МИЯЧ НА СЪДОВЕ, РЪЧНО

Степен на образование:  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: по време на подготовката /изпитателния срок/: 700 лв.

РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 41 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Длъжност: ИНЖЕНЕР КАЧЕСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-В2

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-В2

Длъжност: МОНТАЖНИК, АСЕМБЛИРАНЕ НА ДЕТАЙЛИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-В2

Длъжност: РАБОТНИК, СОРТИРОВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-В2

Длъжност: МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

За вас безработни лица

 

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян

Уведомява безработните лица от общините Смолян, Чепеларе, Рудозем и Баните, че към 09.12.2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Двугодишен план за обучение, провеждано от ДП БГЦПО

Средства в лв.

- Обучение на безработни лица в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“

7156.56

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

 • Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.
 • Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;
 • Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;
 • Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а, тел. 03051/29-15.

За вас работодатели

 

Дирекция „Бюро по труда”- Смолян провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян уведомява работодателите от общините Смолян, Чепеларе, Рудозем и Баните, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Обучение на възрастни:

 • обучение на възрастни - безработни лица по чл. 63, ал.1, т.1 от ЗНЗ и/или обучение по Ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл.63, ал.1, т. 3 от ЗНЗ – 1435 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

 • Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.
 • Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;
 • Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;
 • Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а, тел. 03051/29-15.
Публикувана в Бюро по труда Смолян
Етикети