Смолян ще бъде домакин на Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“

снимка: ОА Смолян

Под ръководството на заместник-областният управител Владимир Гърбелов, се проведе заседание на Областната комисия по безопасността на движението по пътищата. 

       На срещата членовете на комисията обсъдиха дейностите по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Смолян през 2018 година, както и план-програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Смолян през периода 2019-2020 година. Представени бяха и годишните доклади от имащите отношение институции и общините в област Смолян.

      От ОПУ-Смолян се изпълнява план-програма, одобрена от Агенция „Пътна инфраструктура“, като по график се извършват инспекции на републиканската пътна мрежа в региона, на база на които се изготвят задания към фирмата за поддръжка на пътни знаци, маркировка и други съоръжения, осигуряващи безопасността.

      Ст. комисар Николай Димов – директор на ОД МВР-Смолян, обърна внимание, че са зачестили случаите на нарушения от водачи, употребявали наркотични вещества. Той отбеляза, че това не винаги може да бъде установено от пътните полицаи, защото не винаги са налични тестове за отчитане употребата на наркотици от водачите на МПС и за засилване на контрола в тази посока е необходимо да бъдат набавени допълнително такива. Във връзка с това, ст.комисар Димов апелира кметовете да отделят от общинските фондове по предназначение средства за закупуване на допълнителни бройки от тези тестове.     

       Директорът на РУО-Смолян Мария Семерджиева представи доклад за предприетите мерки през предходната 2017-2018 година, както и план-графика за настоящата 2018-2019 учебна година. Във всички учебни заведения и детски градини на територията на област Смолян са предприети необходимите мерки за осигуряване безопасността на движение за учениците и децата, осигурени са учебни помагала и материали по темата, провеждат се съвместни обучителни инициативи с КАТ и други институции.

     Семерджиева обърна внимание, че през месец май тази година ще бъде открит Център за безопасност на движението с изградена реална площадка и специално оборудване на двора на ОУ "Проф. д-р Асен Златаров", гр.Смолян. На него ще се проведат състезания от Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“, на която тази година между 14 и 16 май Смолян ще бъде домакин. Тя е последния, финален етап от състезанието, като на 28 март ще се проведе общинският, а на 18 април – областният етап.

       Директорът на РУО-Смолян изказа благодарности към институциите за доброто сътрудничество в опазването живота и безопасността на децата и учениците в област Смолян.

 

      

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре