Смолянска област се нарежда на челно място по приходи от нощувки през януари 2023 година

Смолянска област се нарежда на челно  място по приходи от нощувки през януари 2023 година

През януари 2023 г. в област Смолян са функционирали 210 места за настаняване с над 10 легла, от които 91 са хотели и 119 - други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 4 502, а на леглата - 9 785. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 3.2%, а леглата в тях - с 0.3%. Спрямо януари 2022 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 10.6%, а леглата в тях - с 10.7%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 109 738, като 66 004 (60.1%) от тях са от български граждани, а 43 734 (39.9%) - от чужди граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, през януари 2023 г. реализираните нощувки се увеличават с 11.6%, като в категориите с 3 звезди се увеличават с 37.8%, а в местата с 4 и 5 звезди - с 5.6%, а нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намаляват с 13.1%,.

През януари 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 55.7% от нощувките на чужди и 33.9% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 37.4% от общия брой нощувки на чужди и 40.9% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.9 и 25.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2023 г. се увеличават с 15.6% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достигат 37 378. От всички пренощували лица 74.2% са български граждани и са реализирали средно по 2.4 нощувки. От тях 35.8% са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Пренощувалите чужди граждани са 9 625, като 52.3% от тях също са предпочели местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки във всички места за настаняване е 2.9.

Както българските, така и чуждите граждани са предпочели да отседнат в хотели, където през януари 2023 г. са пренощували 80.0% от всички лица, посетили област Смолян.

Най-много чуждени граждани, посетили и пренощували в местата за настаняване на област Смолян през януари 2023 г., са граждани на Турция - 21.2%, Румъния - 13.7% и Ирландия и Сърбия - по 12.0%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2023 г. е 36.4%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 61.1%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди - 37.1% и с 1 и 2 звезди - 18.2%. Заетостта на леглата се увеличава с 15.0 процентни пункта спрямо месец декември 2022 година. В сравнение със същия месец на предходната година, през януари 2023 г., заетостта на леглата в местата за настаняване нараства със 7.0 процентни пункта.

Приходите от нощувки през януари 2023 година са 6 723.7 хил. лв. - от българските граждани са 3 671.3 хил. лв., а от чужди - 3 052.4 хил. лева. В хотелите са постъпили 85.5% от общите приходи на областта. В сравнение с януари 2022 г. приходите от нощувки на чужди граждани се увеличават с 58.4%, а приходите от български граждани намаляват със 7.8%.

 През януари 2023 г. област Смолян е на едно от първите места в страната по приходи от нощувки в местата за настаняване, като се нарежда след областите Благоевград, София (столица), София и Пазарджик.


Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре