Смолянската адвокатска колегия отбеляза професионалния си празник

Смолянската адвокатска колегия отбеляза професионалния си празник Смолянската адвокатска колегия отбеляза професионалния си празник Смолянската адвокатска колегия отбеляза професионалния си празник Смолянската адвокатска колегия отбеляза професионалния си празник

Ролята на адвокатурата е да събужда гражданското общество и да обясни на възможно най-достъпен за гражданите език защо е необходимо и важно да се проведе съдебната реформа, посочи Елена Радева, председател на Адвокатската колегия в Смолян.  Според адвокат Радева една силна обединена адвокатура може да бъде двигателят на подобна промяна. Колегията отбеляза днес с тържество професионалния си празник – Ден на българската адвокатура.

На празника присъстваха областният управител Стефан Сабрутев, председателите на Окръжния и Административния съд Петър Маргаритов и Игнат Колчев, окръжният прокурор Недко Симов, съдии, прокурори, представители на съдебната система. Според Елена Радева институционалните опити за съдебна реформа до момента водят до провал, а усещането за липса на справедливост е повсеместно.

Съдебната реформа не е въпрос на конституционно мнозинство, според адвокат Радева, а има много неща, които могат да се случат и без конституционна промяна. Възможни са достатъчно промени, които могат да се инициират в самото законодателство, стига да има воля за това, допълни председателят на Адвокатската колегия в отговор на журналистически въпрос. Според нея е необходимо общество, което да осъзнава ролята на съдебната реформа за цялата държавност. Ако няма граждански натиск, политиците никога няма да пристъпят към съдебна реформа, защото те имат лостовете и механизмите за контрол върху съда в този момент и нямат интерес да ги губят, смята адвокат Елена Радева. 

От Адвокатската колегия изразиха надежда, че в скоро време ще бъдат приети на второ четене промени в Закона за правната помощ, с които ще стане възможно откриването на регионален център, осигуряващ за социално уязвими групи достъп до правосъдие чрез безплатна правна помощ.
 
Източник: БТА
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре