Смолянският съд разглежда европейска заповед за арест на албанец, обвинен в опит за убийство

Окръжен съд - Смолян
Окръжен съд – Смолян разглежда днес Европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти спрямо албанския гражданин А. Ф., обвинен в опит за убийство. Това съобщиха от Окръжния съд в Смолян. На 17 февруари 2015 година, след внесено искане от Окръжна прокуратура – Смолян, Смолянският окръжен съд взе мярка за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на албанския гражданин, с мотиви, че задържаното лице е направило опит за укриване от правораздавателните органи на Република Гърция, като е напуснало нейната територия. Това обстоятелство, съчетано с тежестта на извършените престъпления, описани в Европейската заповед за арест, липсата на постоянен адрес на територията на Република България, както и обстоятелството, че задържаното лице се е представило с неистински документ за самоличност пред българските гранични власти, дава основание на съда да приеме, че е налице реална опасност същото да се укрие от българските правораздавателни органи във връзка с производството по допускане изпълнението на Европейската заповед за арест и последващото предаване на органите на издаващата държава.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре