Социалното предприемачество в ЕС и в България: белег за стремеж към по-силно гражданско общество

Социалното предприемачество в ЕС и в България: белег за стремеж към по-силно гражданско общество

Социални предприемачи, политици, представители на европейските институции и на бизнеса обсъдиха новаторски решения, добри примери и настоящи практики в областта на социалното предприемачество по време на уебинара „Иновации за социално приобщаване“ на 13 ноември 2020 г., организиран от Бюрото на Европейския парламент в България и Фондация Reach for Change България.

 Във виртуалната дискусия се включиха Ева Майдел, член на Европейския парламент (ЕНП), Мари-Луиз Харитсо, Директор „Партньорства“, Reach for Change, Джорджия Ефремова, Европейска комисия, ГД „Икономически и финансови въпроси“, Гжегож Кониечни, Изпълнителен директор на ING за България, Мая Донева, съосновател на Социалната чайна и изпълнителен директор на „Карин Дом” и Гаятри Ратинавалю – съосновател на The Good Talents. Срещата беше открита от ръководителя на Бюрото на ЕП в България Теодор Стойчев, а в ролята на модератор влезе Ирина Обущарова, управляващ директор и журналист от Trending topics.

 Участниците в събитието се обединиха около това колко важно е социалното предприемачество и как то е белег за стремеж към по-силно гражданско общество. Представителите на различните институции разказаха за конкретни примери от работата си и изразиха готовност да продължат да работят за подобряване на средата за социалните предприемачи и за по-успешното социално приобщаване.

 В условията на кризата, в която се намираме, рисковете за социално уязвимите групи са значително по-големи и капацитетът за реакция на институциите е мобилизиран до края на своя предел, заяви Ева Майдел. Според нея е нужна истински силна подкрепа, частен капитал и човешки ресурси, а Европейският съюз и неговите институции могат да имат ключова роля в този процес. Тя отбеляза, че Европейският парламент настоява за увеличаване на инвестициите за социално предприемачество, социална инфраструктура и иновации и за улесняване при кандидатстване с проекти.

 Джорджия Ефремова добави, че социалното приобщаване е приоритет за ЕС и е залегнало в изготвянето на инструментите за финансиране за социални иновации на Европейската комисия. Тя посочи няколко вече съществуващи програми за социално подпомагане, както и отбеляза успешни практики и инициативи, oт които могат да се възползват и заинтересованите в България.

 „За разлика от обикновеното предприемачество, чиято цел е нарастването на финансовия капитал в полза на акционерите, социалното е свързано със създаване на социална стойност, обслужване на растежа на социалния капитал”, отбеляза Мари-Луиз Харитсо и допълни, че социалните иновации идват от филантропията. По думите ѝ при кризата в резултат от пандемията социалните предприятия играят много важна роля в намиране на решения и в помощта с професионално обучение в техническите индустрии за дългосрочно създаване на увеличаващ се пазар на труда.

 Гаятри Ратинавалю обясни, че при процеса на приобщаване най-важен е първоначалният контакт, тъй като всеки случай е индивидуален и изисква специален подход. „Емпатията е противоотрова на предразсъдъците и на изключването и е част от създаването на ефективно лидерство и на този набор от умения, с които работим ние в сферата на социалните дейности“, подчерта тя.

 Според Мая Донева по-скоро етиката и устойчивостта са това, което крепи социално предприятие и продължителността на неговото съществуване. Тя насочи вниманието не само върху влиянието на кризата, породена от COVID-19, но и на по-мащабен аспект на затрудненията, с които се сблъскват социалните предприемачи в България и съседните страни – това, че социални проблеми има и могат да бъдат идентифицирани, но липсват финансови инструменти за стартов капитал.

 Гжегож Кониечни заяви, че целта на ING Bank е да намерим такива бизнес модели, които да са с дълга продължителност и устойчивост, за да оцелеят. „Ние сме на мнение, че трябва да научим социалните предприемачи да бъдат гъвкави, защото наред с финансовите инструменти, те трябва да се научат да работят самостоятелно, да измислят мерки, които да могат да им дадат бъдеще да продължат напред, за да могат да постигнат резултатите, към които се стремят“, коментира той.

 Темата на уебинара развълнува десетки зрители, като участващите в семинара получиха редица коментари и въпроси от публиката, като такива за тежестта върху микро и малкия бизнес, за достъпа до качествено образование, за платформи за среща на социални предприемачи.      

Европейски парламент,

Бюро в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре